Metatrader 4 : klávesové zkratky

Jak tomu bývá i u jiných softwarů, tak i při obchodování na forexu s Metatrader 4 můžete výrazně zvýšit svou efektivitu užíváním klávesových zkratek. Níže jsou ty hlavní a zde je 10 užitečných tipů při obchodování s Metatrader 4.

F1 — otevře on-line nápovědu “Userguide”;
F2 — otevře okénko “History Center”;
F3 — otevře okénko“Global Variables”;
F4 — otevře MetaEditor;
F5 — přepne na další profil;
F6 — vyvolá dialogové okénko “Tester” k ověření experta připojeného k okénku s grafy;
F7 — vyvolá dialogové okénko s funkcemi „Properties“ experta připojeného k okénku s grafy a umožní měnit nastavení;
F8 — vyvolá dialogové okénko „chart setup“ umožňující měnit základní parametry grafů, barvy aj.;
F9 — vyvolá okénko“New Order” umožňující zadávat údaje jako trh, limit, stop příkaz;
F10 — otevře okénko “Popup prices”;
F11 — umožní / potlačí režim celé obrazovky;
F12 — posune sloupec prvního grafu doleva;

Shift+F12 — posune sloupec grafu doprava;
Shift+F5 — přepne na předchozí profil;

Alt+1 — zobrazí graf v podobě sloupců OHLC;
Alt+2 — zobrazí graf v podobě knotů svíčky OHLC;
Alt+3 — zobrazí graf v podobě čáry (uvádí pouze ceny v době závěru obchodování);

Alt+A — kopíruje všechny výsledky testování/optimalizace na clipboard;
Alt+W — vyvolá dialogové okénko „chart management“;
Alt+F4 — ukončí program stisknutím klávesy „Exit“;

Ctrl+A — nastaví všechny výšky okénka ukazatele do podoby default;
Ctrl+B — vyvolá dialogové okénko “Objects List”;
Ctrl+C nebo Ctrl+Insert — kopíruje na clipboard;
Ctrl+D — otevře /zavře okénko “Data Window”;
Ctrl+E — umožní/potlačí připojeného poradce (expert advisor);
Ctrl+F — přepne na režim “Crosshair”;
Ctrl+G — zobrazí /potlačí svislou / vodorovnou mřížku;
Ctrl+H — zobrazí /potlačí řádek OHLC;
Ctrl+I — vyvolá dialogové okénko“Indicators List“;
Ctrl+L — zobrazí/potlačí údaje o množství na hlavním grafu;
Ctrl+M — otevře /zavře okénko“Market Watch”;
Ctrl+N — otevře /zavře okénko“Navigator”;
Ctrl+O — otevře okénko“Setup”;
Ctrl+P — vytiskne graf;
Ctrl+R — otevře /zavře okénko“Tester”;
Ctrl+S — uloží ceny grafu (OHLCV) do souborů “CSV”, “PRN” nebo “HTM”;
Ctrl+T — otevře /zavře okénko “Terminal” window;
Ctrl+W nebo Ctrl+F4 — zavře okénko grafu, které právě sledujete;
Ctrl+Y— zobrazí/potlačí oddělovač data/období;
Ctrl+Z nebo Alt+Backspace — potlačí vymazávání objektů v opačné pořadí výskytu;

Ctrl+F6 — přepne na další okénko grafu;
Ctrl+F9 — otevře okénko “Terminal — Trade” a umožní zadávání obchodních transakcí pomocí klávesnice.

Left arrow — posune graf doleva;
Right arrow — posune graf doprava;
Up arrow — rychle posune graf doleva popř. nahoru (v případě nadefinované škály);
Down arrow — rychle posune graf doprava popř. dolů (v případě nadefinované škály);

Numpad 5 — obnoví svislou škálu grafu do původní podoby default. V případě již nadefinované škály vrátí graf zpět do viditelné podoby;

Page Up — posune celou obrazovku doprava;
Page Down — posune celou obrazovku doleva;
Home — posune graf do úvodní polohy (první sloupec);
End — posune graf do konečné polohy (poslední sloupec);

“–” — zoom out (nabízí 6 úrovní zaostření);
“+” — zoom in;

Delete — vymaže všechny vybrané objekty;
Backspace — vymaže přidané objekty posledním počínaje;

Enter — otevře / zavře okénko rychlé navigace;
Esc — uzavře jakékoli dialogové okénko;

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*