Jedno z nekonečných témat mezi obchodníky na finančních trzích je, zdali použít fundamentální nebo technickou analýzu v rámci předpovědí vývoje měnových párů při obchodování na Forexu. Protože Forex často umí překvapit, nejjistější je skloubit obě analýzy, což obchodníkovi nabídne ten nejobjektivnější pohled na budoucí vývoj zkoumaných aktiv. První si ale řekněme, co fundamentální a technická analýza je a jaký je mezi nimi rozdíl.

Fundamentální analýza

Fundamentální analýza analyzuje ekonomické chování subjektu na trhu. Nebere do srovnání pohyby cen. Například při obchodování s akciemi se tradeři dívají na ukazatele dané společnosti, jako jsou aktiva, náklady nebo příjmy a jejich závazky. Fundamentální obchodníci použijí tyto data k určení zdraví společnosti. Pokud je trend společnosti lepší, než jejich příjmy a jejich celková ekonomická rozvaha roste, lze říci, že tradeři fundamentálního smýšlení akcie nakupují.

Velmi podobně to funguje u fundamentálních traderů na Forexu. Oproti srovnání zdraví konkrétní společnosti musí však obchodníci srovnat chování celé ekonomiky používající konkrétní měnu. Tradera by z ekonomických ukazatelů mělo zajímat HDP, index spotřebitelských cen, vyhlašování míry úrokových sazeb, ukazatele zaměstnanosti, daňová a měnová politika, platební bilance, maloobchodní prodej, index spotřebitelských cen a politické události v daných zemí používající měnu. Z každého ukazatele by se měl vytvořit trend a sloučením těchto trendů vytvořit určitým odhadem celkový trend (rostoucí, či klesající v relevanci k určité stupnici). Pokud stejným způsobem srovnáte i trendy druhé části měnového páru (např. EUR/USD), můžeme relativně úspěšně předpokládat budoucí vývoj měnového páru.

Techniká analýza

Technická analýza používá rozpoznávání vzorců průběhu grafů cenových hladin ve spojitosti s trendem v rámci obchodování na Forexu. Po identifikaci vzorců chování je investor schopen určit vhodný čas nákupu měnového páru – předpovídá nárůst či pokles hodnoty. Tyto vzorce mají většinou podobu W (dvojité dno), nebo trojúhelníku. Základ technické analýzy tvoří koncepce využívající úrovně Podpory a Rezistence, které obchodníci využívají k identifikaci nákupních nebo prodejních příležitostí.

Pro technickou analýzu velmi pomáhá určení historického vývoje měnových párů k predikci vývoje budoucího. Forex má výhodu, že se zde obchoduje 24/7, a proto je mnoho možností k získání historických dat. Výhodou této metody je fakt, že nezáleží na druhu měnového páru, ale na porovnávání vzorců vývoje grafů, které mají tendenci vypadat stále podobně. Metodou technické analýzy se dá rychleji orientovat v nepřeberném množství investic do měnových párů a zároveň určit, kterým směrem investovat.

Většinou se technickou analýzou zabývají lidé obchodující v nejčastějších měnových párech – EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY a USD/CHF, které vykazují poměrně jasný trend.

Kombinace fundamentální a technické analýzy

Rozhodnutí, která z těchto metod je lepší, je na obchodnících. Obecně však platí, že k eliminaci co nejvíce rizik spojených s obchodováním na Forexu, je nejlepší zakomponovat co nejvíce relevantních informací do svého investičního rozhodování.

Fundamentální analýza vám dodá rozhled ohledně vývoje měnových párů po delší časový úsek (řekněme výhled na 1 rok). Celkový trend bude méně náchylný ke změnám a předpověď a úspěšnost investice o to větší. Technická analýza obsahuje nedávné informace a tudíž je vhodná k rozhodování krátkodobých investic (do 3 měsíců). Vyplývá z toho, že fundamentální analýzou je vhodné určit měnový pár, se kterým chceme obchodovat a kterým směrem určit jeho vývoj. Technickou analýzou určíme vhodnou dobu k zahájení investice, a později vhodný čas k jejímu uzavření.

Vzhledem k tomu, že obě teorie jsou všeobecně uznávány, smýšlení trhu se chová podle těchto teorií a tudíž i vývoj měnových párů na Forexu.

Kam dále?
Mrkněte se třeba na Finanční nástroje, Časté dotazy nebo Top Bonusy.