Klouzavý průměr a jeho využití

Při obchodování je třeba zvažovat řadu věcí. Chceme-li být jako obchodníci úspěšní, musíme do své analýzy zakomponovat různé faktory a ukazatele bez ohledu na délku obchodování. Jedná se u ukazatele fundamentální, technické popř. jejich kombinaci. Na druhou stranu bychom naše grafy neměli přeplnit přílišným množstvím ukazatelů, které by si mohly protiřečit, a snížit vypovídací hodnotu našeho grafu. Viděli jsme již mnohé obchodníky, zvláště nováčky, kteří své grafy pokreslili všemožnými čárami a ukazateli, které se jim nakonec staly spíše přítěží než pomůckou. Při pohledu na takovou směs čar člověk ani pořádně neví, co znamenají. Rozhodně doporučuji nedělat z obchodování větší vědu, než jaká ve skutečnosti je. Grafy by měly být snadno srozumitelné a výklad ukazatelů jednoznačný. Jednodušší ukazatele fungují lépe, jelikož jich využívá větší počet obchodujících, a tím pádem se zvyšuje i pravděpodobnost správného vývoje obchodování vycházejícího z těchto ukazatelů.

Jedním z nejjednodušších ukazatelů je tzv. klouzavý průměr (dále jen KP). Snadno se interpretuje a lze jej znázornit graficky, čímž odpadá potřeba výpočtu. Stačí jen sledovat, až se cena přiblíží k čáře znázorňující příslušný průměr, a v závislosti na situaci, buď nakupovat nebo prodávat. Klouzavý průměr působí jako polštář ceny umožňující podporu a rezistenci. KP se vyskytuje ve čtyřech podobách: prostý neboli jednoduchý (simple) , vyhlazený (smoothed), exponenciální (exponential) a lineární neboli lineárně vážený (lineary weighted). Pro nás je důležité, že nemusíme hádat, který z typů použít. Stačí nahlédnout do historie grafu a použít ten, který se v minulosti nejlépe osvědčil. Právě tato jednoduchost je jednou z hlavních výhod ukazatele. Na našich grafech se obvykle setkáme se 3 – 4 průměry. Pro zjednodušení budeme používat hodnoty v zaokrouhlené podobě. Já osobně na své grafy obvykle zakresluji 50 a 100 hodnot jednoduchého a 100 a 200 hodnot vyhlazeného KP. Někdy, zvláště v období silného trendu a na grafech s menším časovým horizontem je vhodné zařadit navíc 20 hodnot exponenciálního KP. Aplikace je možná u svíčkových grafů v okamžiku zahájení nebo závěru obchodování, nicméně závěrečná cena je nejpraktičtější. Čísla KP ukazují počet svíček použitých k jejich výpočtu např. pro 50 hodnot na hodinovém grafu se vypočítá cena závěru obchodování posledních 50 svíček. Vzorec pro výpočet však znát nemusíme, všichni brokeři tento ukazatel totiž nabízejí společně s platformou obchodování. Pro nás je důležité vědět, jak ukazatele využít při obchodování.

Obhajoba trendů

Po krátkém úvodu můžeme tedy přejít k nejdůležitější části: možnosti praktického využití KP při obchodování. Klouzavý průměr představuje užitečný nástroj signalizující trend. Pokud se hodnota KP nachází pod úrovní ceny, hovoříme o vzestupném trendu. Pokud je situace opačná, trend je sestupný. Pokud je cena pod úrovní pohybů KP, dochází ke změně směru trendu. Pro potvrzení změny trendu se vyplatí počkat až do okamžiku kdy se změna projeví v delším časovém úseku. Z tohoto důvodu já osobně používám větší počet klouzavých průměrů. Na našem grafu denního obchodování páru USD/CHF je vidět, že během několika prvních měsíců se cena pohybovala pod hodnotou 50 KP (žlutá barva) a 100 jednoduchých KP (zelená barva). Čtvrtý měsíc došlo k prolomení 50 hodnot KP, což ukazuje na možný vznik vzestupného trendu. Na grafu však vidíme, že k podobnému vývoji již několikrát v minulosti došlo. Abychom si byli jisti, je lepší počkat až k prolomení 100 hodnot. Za další týden došlo k prolomení u 100 hodnot, čímž se trend potvrdil, zatímco v další části roku zasáhla cena v průběhu vzestupného trendu 50 hodnot třikrát, což by naznačovalo obrat trendu. K závěru však nedošlo pod hranicí 100, proto zůstal trend nedotčen. Jde o falešné signály, kterých bychom si měli být vědomi. Pro nás to znamená další důvod, proč používat větší množství klouzavých průměrů.

Prolomení 50 a 100 hodnot KP potvrdilo vzestupný trend. Později vidíme tři falešné signály u 50, nicméně u 100 zůstal vzestupný trend nedotčen.
Prolomení 50 a 100 hodnot KP potvrdilo vzestupný trend. Později vidíme tři falešné signály u 50, nicméně u 100 zůstal vzestupný trend nedotčen.

 

 

 

Dalším bezpečným způsobem rozeznání trendů využívajících klouzavého průměru je strategie crossover (strategie překřížení, protnutí). V tomto případě se používají pouze dva KP, obvykle o 10 a 20 hodnotách. Víme, že nižší KP se pohybuje rychleji, a jakmile začne trend, vede k překřížení resp. protnutí druhého KP (odtud název strategie). V našem případě, zelená čára překříží čáru červenou. Jakmile k tomuto jevu dojde, trend je potvrzen, a my můžeme zahájit stejným směrem. Popisovaná strategie patří mezi tzv. strategie s prodlevou (lagged strategy). Znamená to, že trend zpozorujeme vždy s určitým časovým odstupem. Mohlo by se nám tedy stát, že bychom začali obchodovat až v okamžiku, kdy trend končí. Proto tuto metodu používáme při dlouhodobějším obchodování.

Trend je potvrzen v okamžiku, kdy zelená čára překříží čáru červenou.
Trend je potvrzen v okamžiku, kdy zelená čára překříží čáru červenou.

 

Zajištění podpory a rezistence

Obě vysvětlované strategie patří mezi strategie s prodlevou. Klouzavý průměr u nich dobře funguje. Já osobně raději používám KP jako vůdčí ukazatel. KP je velmi užitečný nástroj pro zajišťování rezistence a podpory ceny v době vzestupného či sestupného trendu. Opět je lepší u této strategie použít 2-3 KP, protože v okamžiku prolomení jednoho, vstupuje do hry druhý. Všichni víme, že cena neroste nebo neklesá v přímce. Ve skutečnosti se vydá směrem nahoru, následuje korekce v opačném směru a poté cena opět roste. Často se stává, že korekce bývá větší než skutečná hodnota jmění. Pokud tedy chceme využít vzestupného trendu při obchodování, vyplatí se počkat až do okamžiku úplného ukončení korekce. Jak ale poznáme, kdy korekce končí? Právě zde nám pomůže klouzavý průměr. KP dává nejlepší výsledky v kombinaci s dalším ukazatelem např. stochastickým indikátorem nebo ukazatelem RSI. Graf obchodování páru GBP/USD tuto strategii znázorňuje dokonale. Na grafu je vidět, jak během vzestupného trendu provedla cena několik korekcí pro 50 nebo 100 hodnot. Může se dotknout KP nebo se mu přiblížit. Nic však nepracuje jako podle šablony. Proto je potřeba mít určitý prostor než zadáme stop příkaz. Ve stejnou dobu stochastiky dosáhly úrovně převisu prodeje nad nákupem. Tím je potvrzeno, že korekce skončila a nastal čas nakupovat. Pro nás to znamená zadat (v závislosti na obchodovaném páru a časovém horizontu) stop příkaz na rozumnou úroveň pod úroveň KP.

Na denním grafu je vidět zajištění podpory KP u 50 a 100 hodnot
Na denním grafu je vidět zajištění podpory KP u 50 a 100 hodnot

 

Na týdenním grafu je vidět zajištění podpory exponenciálním KP pro 20 hodnot.
Na týdenním grafu je vidět zajištění podpory exponenciálním KP pro 20 hodnot.

Pokud by znázorněné korekce byly v souladu s cenami získanými z grafu s jiným časovým horizontem, jistota obchodníka by vzrostla. Na týdenním grafu je zobrazen stejný pár měn během téhož vzestupného trendu. Vidíme, že cena se dotýká 20 hodnot exponenciálního KP v okamžiku, kdy na denním grafu korekce skončily. Někteří obchodníci používají grafy denní, jiní týdenní. Pokud se tyto grafy shodují, je rezistence silnější, protože příslušný pár nakupují obě skupiny, čímž jej posilují. V období silného trendu poskytují podporu/rezistenci KP pro kratší období. Později, když trendy zeslábnou a dojde k prolomení KP, vstoupí do hry KP pro delší období. Proto je třeba při otevírání pozic postupovat obezřetně a činit tak až poté, kdy trend zpomalí. Graf obchodování páru EUR/GBP ukazuje, že 20 hodnot exponenciálního KP zajistilo rezistenci a dobré prodejní příležitosti během silného sestupného trendu. Jakmile trend zpomalil, našich 50 a 100 hodnot prostého KP plus 100 vyhlazeného KP se zasadilo o zajištění rezistence.

Na grafu je vidět, že v první polovině - během silného sestupného trendu - působí jako rezistence KP u 20 hodnot. U 100 prostých a vyhlazených KP působí jako rezistence jakmile trend oslabí.
Na grafu je vidět, že v první polovině – během silného sestupného trendu – působí jako rezistence KP u 20 hodnot. U 100 prostých a vyhlazených KP působí jako rezistence jakmile trend oslabí.
Na začátku zajišťuje 20 a 50 hodnot KP rezistenci, zatímco po prolomení se změní v podporu.
Na začátku zajišťuje 20 a 50 hodnot KP rezistenci, zatímco po prolomení se změní v podporu.

Totéž lze říci o trendech, které začínají pomaleji, ale postupem času nabírají na tempu. Klouzavý průměr pro delší období zajišťuje podporu na začátku trendu. Jakmile však trend zesílí, nahradí jej KP pro kratší období. Další co bychom měli vědět je že KP zajišťují rezistenci, ale jakmile dojde k jejich prolomení, změní se do podoby podpory a naopak. Na tomto grafu můžeme vidět, že na začátku působil KP u 20 a 50 hodnot jako rezistence. Jakmile však cena stoupla nad jejich úroveň, změnil se v podporu.

Dodatečné informace
článek čerpá ze zdroje uveřejněného na:

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*