Jak využít podpory a rezistence na Forexu?

Podpora a rezistence (neboli support a odpor) představují mohutný pilíř obchodování a většina obchodních strategií již příslušnou analýzu obsahuje. Podpora a rezistence poskytuje v rámci forexu orientaci o dění na trhu a možnosti jejich využití při obchodování. Je to také jeden z nejrozšířenějších prostředků technické analýzy na finančních trzích, protože lze z grafů rychle určit 3 hlavní momenty, které zajímají každého obchodníka:

  • Kterým směrem je třeba postupovat při obchodování s měnami
  • Načasování vstupu na trh (tj. otevření pozice)
  • Stanovení okamžiků výstupu z trhu (tj. uzavření pozice) jak v případě zisku, tak ztráty

I přesto, že Forex občas působí složitě, pokud si obchodník zodpoví tři výše uvedené otázky, je jasné, že má základní představu o svém obchodování. A právě určením úrovní podpory a rezistence tyto otázky můžeme zodpovědět. Jejich správné nalezení je navíc součást mnoha strategií na finančních trzích.

Zásady podpory a rezistence na forexu

Příklad úrovní podpory (supportu) a rezistence (odporu) u páru AUD/CAD
Příklad úrovní podpory (supportu) a rezistence (odporu) u páru AUD/CAD

Jak lze dobře vidět na výše uvedeném grafu, podpora představuje nejnižší úroveň ceny, pod kterou již obchodovaný pár měn neklesne a naopak rezistence představuje nejvyšší úroveň ceny, kterou již obchodovaný pár nepřekoná. Budeme-li pro názornost považovat prostor mezi podporou a rezistencí za místnost v domě, bude podpora představovat podlahu a rezistence strop. Obchodovaný pár měn se tudíž bude pohybovat mezi těmito dvěma úrovněmi až do okamžiku „průlomu“ v jednom či druhém směru.

Teoreticky představuje podpora úroveň ceny, na níž je poptávka (kupní síla) natolik výrazná, že zabrání dalšímu poklesu ceny. Logika je následující: Čím více se cena přibližuje k hladině podpory a postupně se snižuje, nakupující s vyhlídkou výhodnějšího obchodu mají tendenci nakupovat. Naopak prodávající nemají snahu prodávat, neboť pro ně se naděje na dobrý obchod zhoršila. Podle tohoto scénáře poptávka (nakupující) převýší nabídku (prodávající), čímž zabrání poklesu ceny pod úroveň podpory.

Jak lze oprávněně očekávat, uvedená situace podpory vždy dlouho nevydrží. Pokud se cena zlomí pod úroveň podpory, je zřejmé, že prodávající převažují nad kupujícími. Toto narušení podpory naznačuje, že nálada mezi obchodníky přeje prodeji, nikoli nákupu. Jakmile v úrovni podpory dojde ke zlomu, může obchodník očekávat, že další úroveň podpory se vytvoří v místě, na němž se etablovali nakupující.

Na druhé straně rezistence představuje cenovou úroveň, na níž je nabídka (prodejní síla) natolik výrazná, že zabrání dalšímu nárůstu ceny. Logika je následující: Čím více se cena blíží k hladině rezistence a postupně se zvyšuje, prodávající mají tendenci prodávat, zatímco nakupující své nákupy omezují. Podle tohoto scénáře nabídka (prodávající) převýší poptávku (nakupující), čímž zabrání růstu ceny nad úroveň rezistence.

Podobně jako v případě podpory, stav rezistence dlouho nevydrží a zlom nad hladinu rezistence ukazuje, že býci (tj. nakupující) převládli nad medvědy (tj. prodávajícími). Prolomení rezistence vede nakupující k realizaci nákupů i za vyšší ceny. Ceny totiž dále rostou a vše nasvědčuje, že tento trend bude pokračovat. Jakmile dojde k prolomení předcházející úrovně rezistence, nová úroveň rezistence se vytvoří na úrovni, na níž se etablovali prodávající.

Platí obecně, že čím delší je doba zachycená na grafu, tím silnější jsou vytvořené úrovně podpory a rezistence. (….řečeno jinými slovy: Úrovně podpory a rezistence zobrazené na denním grafu budou výraznější než úrovně na grafu zobrazujícím vývoj v hodinových intervalech).

Již z našeho stručného úvodu je zřejmé, jak prospěšné pro každého obchodníka na forexu je správné pochopení této problematiky. Lidé, kteří jsou schopni přesně identifikovat výrazné úrovně podpory a rezistence, bývají úspěšnější při rozlišování vhodných příležitostí a chovají se sebevědoměji při řízení svého obchodování (z hlediska umisťování tzv. stop lossů a inkasování zisku).

Kám dále?
Co takhle další podrobnosti o podpoře a rezistenci nebo přehled brokerů s největšími bonusy?

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*